Vozni red

VOZNI REDOVI MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – SVI sa kartama (pdf)

ČAKOVEC – Mursko Središće, ČAKOVEC – Toplice Sv. Martin (Jakopić) (pdf)

*Ukoliko Vam se na klik ne otvaraju vozni redovi, molimo da pokušate desni klik na vezu i odaberite “Spremi vezu kao… “

ČAKOVEC VIA NASELJE 

GRAD ČAKOVEC (.xls)
(Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Novo Selo Rok, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec, Žiškovec)

GRAD PRELOG (.xls)
(Prelog, Otok, Čehovec, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Hemuševec)

GRAD MURSKO SREDIŠĆE (.xls)
(Mursko Središće, Hlapićina, Štrukovec, Peklenica, Križovec)

OPĆINA BELICA (.xls)
(Belica, Gardinovec)

OPĆINA DEKANOVEC (.xls)
(Dekanovec)

OPĆINA DOMAŠINEC (.xls)
(Domašinec, Turčišće)

OPĆINA DONJA DUBRAVA (.xls)
(Donja Dubrava)

OPĆINA DONJI KRALJEVEC (.xls)
(Donji Kraljevec, Hodošan, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju )

OPĆINA DONJI VIDOVEC (.xls)
(Donji Vidovec)

OPĆINA GORIČAN (.xls)
(Goričan )

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC (.xls)
(Gornji Mihaljevec, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Gornja Dubrava, Dragoslavec Selo, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec)

OPĆINA KOTORIBA (.xls)
(Kotoriba)

OPĆINA MALA SUBOTICA (.xls)
(Mala Subotica, Držimurec, Strelec, Palovec, Sveti Križ, Štefanec)

OPĆINA NEDELIŠĆE (.xls)
(Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec, romsko naselje Trnovec)

OPĆINA OREHOVICA (.xls)
(Orehovica, Podbrest, Vularija)

OPĆINA PODTUREN (.xls)
(Podturen, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Sivica, Celine)

OPĆINA PRIBISLAVEC (.xls)
(Pribislavec)

OPĆINA SELNICA (.xls)
(Merhatovec, Plešivica)

OPĆINA STRAHONINEC (.xls)
(Strahoninec, Poleve)

OPĆINA SVETA MARIJA (.xls)
(Sveta Marija, Donji Mihaljevec)

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU (.xls)
(Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg)

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
(Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik, Marof, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec, Gradiščak, Kapelščak, Grkaveščak, Jurovčak, Gornji Koncovčak)

OPĆINA ŠENKOVEC (.xls)
(Šenkovec, Knezovec)

OPĆINA ŠTRIGOVA (.xls)
(Štrigova, Banfi, Grabrovnik, Leskovec, Jalšovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Železna Gora)

OPĆINA VRATIŠINEC (.xls)
(Vratišinec, Gornji Kraljevec)

NASELJE VIA ČAKOVEC

GRAD ČAKOVEC (.xls)
(Čakovec, Ivanovec, Krištanovec, Novo Selo Rok, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Totovec, Žiškovec)

GRAD PRELOG (.xls)
(Prelog, Otok, Čehovec, Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Hemuševec)

GRAD MURSKO SREDIŠĆE (.xls)
(Mursko Središće, Hlapićina, Štrukovec, Peklenica, Križovec)

OPĆINA BELICA (.xls)
(Belica, Gardinovec)

OPĆINA DEKANOVEC (.xls)
(Dekanovec)

OPĆINA DOMAŠINEC (.xls)
(Domašinec, Turčišće)

OPĆINA DONJA DUBRAVA (.xls)
(Donja Dubrava)

OPĆINA DONJI KRALJEVEC (.xls)
(Donji Kraljevec, Hodošan, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju )

OPĆINA DONJI VIDOVEC (.xls)
(Donji Vidovec)

OPĆINA GORIČAN (.xls)
(Goričan )

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC (.xls)
(Gornji Mihaljevec, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Gornja Dubrava, Dragoslavec Selo, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec)

OPĆINA KOTORIBA (.xls)
(Kotoriba)

OPĆINA MALA SUBOTICA (.xls)
(Mala Subotica, Držimurec, Strelec, Palovec, Sveti Križ, Štefanec)

OPĆINA NEDELIŠĆE (.xls)
(Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec, romsko naselje Trnovec)

OPĆINA OREHOVICA (.xls)
(Orehovica, Podbrest, Vularija)

OPĆINA PODTUREN (.xls)
(Podturen, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Sivica, Celine)

OPĆINA PRIBISLAVEC (.xls)
(Pribislavec)

OPĆINA SELNICA (.xls)
(Merhatovec, Plešivica)

OPĆINA STRAHONINEC (.xls)
(Strahoninec, Poleve)

OPĆINA SVETA MARIJA (.xls)
(Sveta Marija, Donji Mihaljevec)

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
(Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg)

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
(Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik, Marof, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec, Gradiščak, Kapelščak, Grkaveščak, Jurovčak, Gornji Koncovčak)

OPĆINA ŠENKOVEC (.xls)
(Šenkovec, Knezovec)

OPĆINA ŠTRIGOVA (.xls)
(Štrigova, Banfi, Grabrovnik, Leskovec, Jalšovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Železna Gora)

OPĆINA VRATIŠINEC (.xls)

 

*Ukoliko Vam se na klik ne otvaraju vozni redovi, molimo da pokušate desni klik na vezu i odaberite “Spremi vezu kao… “

 

Napomena: Za pregled voznog reda morate imate instaliran Microsoft Excel 2003 ili noviji, ili Microsoft Excel Viewer koji možete skinuti na ovom linku: http://www.microsoft.com/hr-hr/download/details.aspx?id=10