Popis prijevoznika

Međimurski prijevoznici – M-GRUPA

 

Autobusni prijevoznik Baliga Josip, OIB 72192261191, zastupan po vlaniku Baliga Josipu iz Čakovca, Prvomajska 114,

Autobusni prijevoznik „Ivo Expres“, OIB 72148674282, zastupan po vlasniku Hren Ivanu iz Čakovca, Prvomajska 77,

Autobusni prijevoznik „Zoki Tours“, OIB 46516225557, zastupan po vlasniku Blešć Zoranu iz Pleškovca, kbr. 173,

Auto prijevozništvo „Tim Turs“, OIB 29993508068, zastupan po vlasniku Bauer Marijanu iz Podturna, Matije Gupca 8,

„Jambrošić tours“ , OIB: 34807997575 zastupan po vlasniku Borisu Jambrošić iz Murskog Središća, Rade Končara 40,

Majana d.o.o. iz Čakovca, Tina Ujevića 40, OIB 60195681297, zastupan po direktoru Nenadović Predragu,

Rob Toni d.o.o. iz Novog Sela Rok, Otona Župančića 11, OIB 46870394495, zastupan po direktoru Rob Antunu,

Vectum d.o.o. iz Preloga, Glavna 5, OIB  02184816120 zastupan po direktoru Blaženu Sabol,

Transporti Nika putnička agencija d.o.o. iz Pribislavca, Bana Josipa Jelačića 43, OIB: 55456408297, zastupan po direktoru Robertu Tarandek

Rudi-express d.o.o. iz Čakovca, Prvomajska 2, OIB: 27683033358, zastupan po direktoru Damiru Varga